Paano Sigurado namin Righteous In The Sight Of God?

Paano tayo ay matwid sa harapan ng Diyos? Ito ay assuredly sa parehong paggalang kung saan si Kristo ay isang makasalanan. Sapagka't siya'y ipinapalagay sa isang paraan ang aming lugar, upang siya'y maging isang kriminal sa aming kuwarto, at maaaring dealt sa tulad sa isang makasalanan, hindi para sa kanyang sariling pagkakasala, ngunit para sa mga ng iba, gayon din lamang na siya ay dalisay at exempt mula sa bawat kasalanan, at maaaring matiis ang kaparusahan na ay dahil sa sa amin- hindi sa kanyang sarili. Ito ay sa parehong paraan, piho, na namin ngayon matuwid sa kanya- hindi sa paggalang ng aming pag-render kasiyahan sa katarungan ng Diyos sa pamamagitan ng ating sariling mga gawa, ngunit dahil tayo'y hinahatulan ng na may kaugnayan sa katuwiran ni Cristo, na kung saan kami ay ilagay sa pamamagitan ng pananampalataya, na ito ay maaaring maging atin.

John Calvin

Iyong basahin ito dahan-dahan at ipaalam ito lababo sa! Ako ay dumating sa kabuuan na ito quote habang naghahanda para sa aking mensahe sa 2 Corinto 5:18-21 para sa Campus Outreach National Conference. Magandang bagay

SHARES

1 puna

  1. Mary Gayletumugon

    Does your using the wordexempt,” relating to sin, (from most dictionariesmeanings) give the appearance that Jesuswas exemptfrom sin (ie. as we are/will be because we need it) … versus that He willingly never sinned, by an act of His Will and out of love for us? It seems to me, to take away from what He did. (He didn’t need to be exempted from sin, as we do.)