ఒక లైఫ్: దానిని పంచు

వారాల క్రితం, నేను శోభను ప్రతి విశ్వాసి యొక్క బాధ్యత గురించి క్యాంపస్ ఔట్రీచ్ జాతీయ సదస్సులో మాట్లాడారు. నా గ్రంథం 2 కొరింథీయులకు 5:18-21. ఇక్కడ సెషన్ నుండి వీడియో వార్తలు.

ఒక లైఫ్ | దానిని పంచు – ట్రిప్ లీ నుండి క్యాంపస్ ఔట్రీచ్ పై vimeo.

మీకు ఆసక్తి ఉంటే, ఇక్కడ ఒక ప్యానెల్ చర్చ నేను అలాగే ఒక భాగంగా ఉండేది నుండి వీడియో వార్తలు. చర్చా క్యాంపస్ మంత్రిత్వ గురించి, స్థానిక చర్చి, గ్రేట్ కమిషన్, మొదలైనవి:

పాస్టర్ ప్యానెల్ నుండి క్యాంపస్ ఔట్రీచ్ పై vimeo.

ప్లస్, నేను మీరు తనిఖీ సిఫార్సు అన్ని ఇతర మీడియా from the conference. నేను మీరు హితోపదేశము ఉండాలి పొందుతారు భావించే గొప్ప బోధన టన్నుల ఉంది.

షేర్లు

5 వ్యాఖ్యలు