គំនិតលើមនុស្សយន្ត

ដំណើរទស្សនកិច្ចលោកលីគឺជាមិនមែនជាមនុស្សយន្ត ពី បំណងប្រាថ្នារបស់ព្រះ នៅលើ វីមេអូ.

ក្នុងបទសម្ភាសន៍ថ្មីមួយ, បំណងប្រាថ្នារបស់ព្រះ សុំឱ្យខ្ញុំនិយាយបន្តិចអំពីបទចម្រៀងរបស់ខ្ញុំ, មនុស្សយន្ត ពី ជីវិត​ដ៏​ល្អ

ការចែករំលែក

4 យោបល់

  1. Sharifa Lawsonឆ្លើយតប

    I’ll be 21 in 11 days and I’ve always been the popular girl. This song goes so hard for me. I’ve always felt like I know there are othercooldisciples on this earth. And it only makes sense to be set free. I love my life much more now that Jesus is Lord than when I was controlled by the drugs, sex the money and all the sin. I’m so happy you made this record. It’s ridiculous!!! You couldn’t have written it any better. I do plan to do a routine to it. I’m gonna make it my ringtone. Can’t wait to hear more.