En Gjin Creature Is ferburgen Syn Sight

En gjin skepsel is ferburgen út syn eagen, mar allegearre binne neaken en bleat oan 'e eagen fan him oan hwa't wy moatte jaan account.

Hebreeërs 4:13