Û Tu afirîn tune ku ji wî veşartî

Û afirîn tune ku ji wî veşartî, lê hemû tazî û vekirî li ber çavê yê ku divê em hesab bidinê in.

Îbranî 4:13