మీరు గుడ్ లైఫ్ జీవిస్తున్నారు?

ఈ సంవత్సరం నేను నా కొత్త పుస్తకం యాత్రకు వెళ్ళాడు, మంచి జీవితం. ప్రతి రాత్రి, నేను ప్రశ్నకు సమాధానం ప్రయత్నించిన ఒక చర్చ ఇచ్చింది, "అది మంచి జీవితం జీవించడానికి అర్థం ఏమిటి?” చట్టనూగా లో, TN, మేము సందేశాన్ని రికార్డు మరియు నేను పైన పోస్ట్ చేసిన. అక్టోబర్ లో విడుదల పుస్తక 1, 2012 and you can purchase it ఇక్కడ. To learn more about the book you can click ఇక్కడ. మీరు గుడ్ లైఫ్ ఆల్బం కొనుగోలు చేయవచ్చు ఇక్కడ. మీరు మంచి జీవితం జీవిస్తున్నామా?

షేర్లు

4 వ్యాఖ్యలు

  1. sonjjప్రత్యుత్తరం

    this message is so inspiring!!! Thank you Trip Lee!!! గా 45 year young mother of 3 children in their twenties and an eighteen year old I’m always searching for examples of young people that areliving the good lifethrough Christ!!! I will share your message with my children but I will continue to follow you myself because I loved it and I love your music!!!