მაშინაც კი, როდესაც

მაშინაც კი, როდესაც ჩვენი ბედნიერება და კომფორტი დაგვტოვებთ, ჩვენ შეიძლება დარწმუნებული ვარ, ჩვენი ღმერთი არ. Ezra 9:9