шинэчлэх шаардлага
хэвлэл мэдээллийн тоглуулахын тулд та сүүлийн үеийн хувилбар нь таны вэб хөтөч шинэчлэх, эсвэл шинэчлэх аль нэг хэрэгтэй болно чинь Flash залгаас.