update Kinakailangan
Upang i-play ang media kailangan mong mag-update ang iyong browser sa isang kamakailang bersyon o i-update ang iyong Flash plugin.