Pretpostavljam da, onda, To nevjerovanje u Isusa

Pretpostavljam da, onda, da nevera u Isusu (NIJE vjerujući u Isusa) je okreće daleko od Isusa, kako bi se tražiti zadovoljstvo u drugim stvarima. I vjere u Isusa dolazi na Isusa za zadovoljstvo naših potreba i naše žudnje.

Vjerujem nije uglavnom sporazum sa činjenicama u glavu; to je uglavnom apetit u srcu koji pričvršćuje na Isusa za zadovoljstvo. [Isus kaže,] 'Onaj koji dolazi da me ne će glad i onaj koji vjeruje u mene nikada neće ožedneti!'

John Piper