Yr wyf yn Cymerwch Mae'n, yna, Bod Anghrediniaeth Yn Iesu

Yr wyf yn cymryd, yna,, bod anghrediniaeth yn Iesu (NID credu yn Iesu) yw troi i ffwrdd oddi wrth Iesu er mwyn ceisio boddhad mewn pethau eraill. A Chred yn Iesu yn dod i Iesu ar gyfer y boddhad ein hanghenion a'n dyheadau.

Nid yw cred yn bennaf cytundeb gyda ffeithiau yn y pen; mae'n bennaf awydd yng nghalon sy'n fastens ar Iesu ar gyfer boddhad. [Iesu'n dweud,] Nid yw 'un sy'n dod ataf bydd newyn a byth efe sydd yn credu ynof fi syched!'

John Piper