I Take It, pastaj, Kjo Mosbesimi Në Jezusin

I marrë atë, pastaj, që mosbesimi në Jezusin (Nuk besonin në Jezusin) është një largim nga Jezusi në mënyrë që të kërkojnë kënaqësinë në gjëra të tjera. Dhe besimi në Jezusin po vjen tek Jezusi për kënaqësinë e nevojave tona dhe dëshirave tona.

Besimi nuk është kryesisht një marrëveshje me fakte në kokë; ajo është kryesisht një oreks në zemër të cilën fastens mbi Jezusin për kënaqësinë. [Jezusi thotë,] "Ai që vjen tek unë nuk do të keni uri dhe kush beson në mua, nuk do etje!'

John Piper