Mark Mark Mark Mark Mark Mark Mark Mark Mark Mark Mark Mark Mark Mark

Eebaha Jinniyona ah

Halkan video ka khudbada aan dhawaan jooga shir Church ee Raleigh, NC. Aan idinku wacdiyey on Mark 5:1-20 ku saabsan awoodda, xujo, iyo Naxariis u ah Ciise. Waxaan rajeynayaa inay noqoto dhiirigelin ah in aad