Mark Mark Mark Mark Mark Mark Mark Mark Mark Mark Mark Mark Mark Mark

Lord of the Amademoni

Nakhu ividiyo kusuka intshumayelo yami muva nje eneminyaka Summit Church in Raleigh, NC. Ngashumayela Mark 5:1-20 ngamandla, igunya, nesihe sikaJesu. Ngithemba kungcono wesikhuthazo kuwe