Mathayo Mathayo Mathayo Mathayo Mathayo Mathayo Mathayo Mathayo Mathayo Mathayo Mathayo Mathayo Mathayo Mathayo

Umuhimu wa Maneno

Hapa ni mahubiri nilihubiri miezi michache iliyopita juu ya Mathayo 12:36. Naomba ni faraja kwa wewe.