ndima ndima ndima ndima ndima ndima ndima ndima ndima ndima ndima ndima ndima ndima

We Vapopotedzane

Tinofanira kurwisa kuratidza sei vakarurama tiri, achikanganwa kuti vakarurama havasi Jesu akauya kuti. Matt 9:13