Mae Cariad mwyaf o All

Mae pawb yn awyddus i gael eu caru. P'un a ydym yn derbyn neu beidio, bob un ohonom awydd naturiol hon i deimlo'n Adored a'i werthfawrogi gan eraill. Mae llawer ohonom yn treulio ein bywydau cyfan yn chwilio am rywun i garu ni, yn gobeithio bod rhywun- unrhyw un- Bydd bodloni'r hiraeth hwn y tu mewn.

Wel, os ydych yn cynllunio i golli eich hun yn rhamant heddiw ac rydych yn gobeithio y byddwch yn olaf bodloni bod hiraeth, Rwyf am i chi wybod bod eich nod yn rhy isel. Ni fyddwch yn dod o hyd y cariad mwyaf oll mewn heno cinio ysgafn cannwyll. Fodd bynnag, mae i gyd bwerus, bob boddhaol, cariad perffaith ar gael i chi. Mae 'na Duw sy'n caru yn fwy nag y gallai chi erioed ddychmygu eich. Nid yw ei gariad yn anwadal ac nid oes rhaid i chi woo iddo neu waith ar ei gyfer.

A yw Duw Cariad â Ni?

Rwy'n gwybod weithiau llawer ohonom yn meddwl tybed a yw Duw yn wir yn ein caru. Mae'n ymddangos mor bell i ffwrdd. Ac efallai byddem yn rhoi'r gorau i amau ​​os Gwnaeth rywbeth i'w gwneud yn glir i ni. Y gwir ni, Mae eisoes wedi. Mae'r Beibl yn dweud, "Duw yn dangos ei gariad tuag atom yn hynny er ein bod yn dal yn bechaduriaid, bu Crist farw i ni.”

Ac eto mae'n dweud, "Am felly y carodd Duw y byd, nes iddo roi ei unig Fab, sy'n credu ynddo ef ni ddylai ddistryw ond cael bywyd tragwyddol.”

Duw eisoes wedi dangos ei gariad tuag atom mewn ffordd anhygoel, drwy roi ei Fab i ni. Peidiwch â gwrthod y weithred fwyaf o gariad yn hanes y byd. Peidiwch â gwrthod y cariad eich enaid. Yn lle derbyn bod cariad drwy ymddiried yn Iesu.

Barhaus Cariad

I'r rhai hynny ohonom sydd wedi credu ar Fo, nid oes unrhyw beth yn y byd sy'n gallu erioed ein gwahanu oddi wrth gariad Duw. Ac yn ei gariad dros ei bobl mor fawr, y gallwn byth yn gwneud unrhyw beth i wneud iddo garu mwy nag ef eisoes yn ei wneud i ni.

Felly, ar Ddydd Sant Ffolant hwn, cymryd Fam galon. Nid oes rhaid i chi edrych ymhellach. Duw yn caru chi yn ddwfn

CYFRANNAU

5 sylwadau

  1. Carolynateb

    Tru that, my brother. Nice to see the next gen taking up the cause. May God enlarge your territory and influence for Him.
    Let’s pray for one another as we seek to obey Him.
    Carolyn