नवीन कराराच्या

येथे एक अलीकडील कान उघाडणी मी यिर्मयाला उपदेश केला आहे 31:33. माझे मुख्य गुण होते:

मी. देव आंतरराष्ट्रीय काम आहे

दुसरा. देव आतील काम आहे

तिसरा. देव Interpersonally काम आहे

चौथा. देव कार्य करीत आहे

SHARES

3 टिप्पण्या