Chúng tôi chiến đấu

Chúng tôi chiến đấu để chứng minh chân chính chúng tôi, mà quên rằng những người công chính không được Chúa Giêsu đến cho. Matt 9:13