Loading
svg
Vhura

Archive for Ndira, 2012

 • Ndira 24, 2012By Trip Lee

  “robhoti” ndiye rwiyo wangu kuuya Album yokutanga "Upenyu The Good” kusunungura April 10. Lyrics kuti rwiyo uye akasununguka Download havasi pasi ndiri robhoti renyu, I am not a clone You are not my puppeteer and I am not a drone Got a new master and I follow Him alone

 • Ndira 20, 2012By Trip Lee

  “The Life Good” anodzika April 10. tora “robhoti” vakasununguka pano

 • Ndira 19, 2012By Trip Lee

  Nokuti yokutanga hafu 2011, Ini haana nziyo, hapana zvinhu, hapana anoratidza, hapana chinhu. Ndakatamira Washington DC akatora pamusoro 5 mwedzi kure nokuda internship choufundisi. Kunyange zvazvo ndakanga ndisina aifamba nyika uye akamira pamberi gungwa vanhu ose usiku, it was one of the most

 • Ndira 16, 2012By Trip Lee

  Heunoi MLK noushingi utungamiri vanoonekwa (tisingatauri zvimwe kunyora yakanakisisa Ndakaverenga ndamboverenga). Iye anoramba vachigamuchira mitemo isina kururama uye anoramba kumirira. Iye parura vachimiririra rose rudzi vanhu. Sezvo munhu mutema, Ndiri chaizvo kuna Mwari nokuda basa nokuzadzikiswa kuburikidza naye.

 • Ndira 16, 2012By Trip Lee

  Nhasi isu vanopemberera nhaka kowokutanga mutungamiriri Civil Rights sangano, Dr. Martin Luther King Jr. Ishe akashandisa murume uyu kuti afuridzire rudzi, uye kufamba vanhu vakananga wakanyatsojeka. Pachine basa kuitwa, asi mupiro wake harwutsananguriki. No gamba akakwana, uye Dr. King was no

 • Ndira 12, 2012By Trip Lee

  Kunyange apo mufaro wedu uye nyaradzo kutisiya, tinogona kunyatsova nechokwadi Mwari wedu havazodyari. Ezra 9:9

 • Ndira 11, 2012By Trip Lee

  Vanechitsama masvondo apfuura, Ndakataura panguva pazvivako Outreach National Conference pamusoro mutendi wose basa kundoparidza. chinyorwa My yakanga 2 Corinthians 5:18-21. Heinoi vhidhiyo kubva pachirongwa. One Life | Share It – Trip Lee kubva kembasi Outreach musi Vimeo. Kana uchida, here’s the video from a panel discussion I

 • Ndira 11, 2012By Trip Lee

  Tinofanira kurwisa kuratidza sei vakarurama tiri, achikanganwa kuti vakarurama havasi Jesu akauya kuti. Matt 9:13

 • Ndira 9, 2012By Trip Lee

  Wati ndaramba Mwari Universe? Zvitende kana kwete, ichi chinokosha mubvunzo kuti tose kufunga. Zviri pachena muMagwaro kuti upenyu husingaperi akupa vaya vanovimba Mwari uye kutenda Good Yake News, uye kwakarurama rinoitwa pasi vaya vanoramba naye.

 • Ndira 4, 2012By Trip Lee

  kuvaKristu, mubvunzo harisi kana kwete ticharamba nemiedzo, asi sei isu achapindura patinoita. In Luke 4:1-2, tinoverenga nezve muedzo kwaJesu uye sei Akapindura. Heinoi ekuteerera kubva pfupi mharidzo Ndaiparidza nezvemuvaravara kuti chechi yangu mwedzi mishoma shure. ini

 • Ndira 4, 2012By Trip Lee

  Kune zvinhu zvishoma kuti kumutsa rudo mukati memoyo wangu Jesu akaita kunzwa vaKristu vatsva - kana vaKristu - kuita paruzhinji ounyanzvi hwokugadzira kutenda kwavo kuburikidza nokubhabhatidzwa. Ndinofunga dzimwe shamwari dzangu, Zvisinei, vaiva muchiso vaKristu vatsva uye vaiva zvishoma vakavhiringidzika pamusoro pezvinoreva kuti zvaireva.

 • Ndira 1, 2012By Trip Lee

  Sei isu vakarurama pamberi paMwari? Hazvina zvirokwazvo iroro kuremekedza umo Kristu waiva mutadzi. Nokuti vakafunga nenzira panzvimbo yedu, kuti ave tsotsi panzvimbo yedu, uye kuti abatwe somutadzi, kwete nokuda kwake mhosva, but for those

svg