लोड गर्दै
svg
खोल्नुहोस्

Archive for डिसेम्बर, 2012

  • डिसेम्बर 7, 2012द्वारा यात्रा ली

    यहाँ म मत्ती मा एक जोडी महिना पहिले प्रचार एक प्रवचन छ 12:36. म यो तपाईं एउटा प्रोत्साहन छ प्रार्थना.

  • डिसेम्बर 7, 2012द्वारा रोच

    शब्द महत्त्वपूर्ण छन्. हामी शब्दहरू हाम्रो मित्र र परिवारका साथ संवाद प्रयोग. हामी व्यापार सञ्चालन गर्न हाम्रो शब्दहरू प्रयोग. म गीतहरू सँगै राख्न र जीवित बनाउन शब्दहरू प्रयोग. हामी हाम्रा छोराछोरीको अनुशासन शब्दहरू प्रयोग. राजनीतिज्ञ तिनीहरूले काम को लागि सबै भन्दा राम्रो उम्मेदवार हुनुहुन्छ भनेर तपाईं विश्वस्त शब्दहरू प्रयोग. शब्द

svg