កំពុងផ្ទុក
svg
បើក

Archive for ខែកុម្ភៈ, 2013

  • ភាគច្រើននៃអ្នកដឹងថាខ្ញុំជាតារាចម្រៀង Rap និងជាអ្នកសំដែង, ប៉ុន្តែការពិតគឺ, នៅក្នុងបេះដូងខ្ញុំបានអធិប្បាយមួយតែងតែមាន. ចំពោះការដែលវែងដូចដែលខ្ញុំបានធ្វើឱ្យតន្ត្រី, នឹងបំណងប្រាថ្នាយ៉ាងជ្រាលជ្រៅរបស់ខ្ញុំបានដើម្បីប្រកាសដំណឹងល្អនិងការប្រកាសសេចក្ដីល្អនិងសិរីរុងរឿងរបស់ព្រះយេស៊ូគ្រិស្ដ. ដោយសារព្រះគុណរបស់ព្រះ ខ្ញុំមានឱកាស

svg