લોડ કરી રહ્યું છે
svg
ખુલ્લા

Archive for જુલાઈ, 2013

  • જુલાઈ 16, 2013દ્વારા ટ્રીપ લી

    હું શરૂઆતથી Trayvon માર્ટિન સાગા સાથે રાખવામાં કર્યું. તમે ઘણા જેમ હું સમાચાર કવરેજ નિહાળવામાં, લેખો વાંચી, અને મિત્રો સાથે તે વિશે વાત કરી. તે જાહેર વાતચીત પ્રભુત્વ અને અમેરિકા માં રેસ વિશે ખૂબ જરૂરી ચર્ચા ઉશ્કેરવામાં. જાતિવાદ નીચ વાસ્તવિકતા અમારા ચહેરા સામે દબાણ કરવામાં આવ્યું હતું,

svg