Gqiba Kufuneka
Ukudlala eendaba kuya kufuneka nokuba uhlaziye umkhangeli yakho ngendlela esandukubakho okanye uvuselele zakho flash Java.