Pahawa Up ug Pagkinabuhi sa Great Sugilanon sa Dios