Loading
svg
Open

All posts tagged in Christ

  • Lub kaum hli ntuj 24, 2013By Hli mus txawv tebchaws

    Qhov no yog qhov ib tug Khixatia uas paub tab kawg ntawm kuv kev lom zem? Uas yog ib lo lus nug nug thiab kuv xav tias ib ncaj ncees nug. Nws muaj nws ib daim duab ntawm Christianity uas yog feem ntau pleev xim rau. Thaum tibneeg xav txog cov Khixatia uas xav txog tej yam zoo li ntawd. Ib txhia xav screaming TV preacher, others think white guy in a suit or old

  • Cuaj hlis 12, 2013By Hli mus txawv tebchaws

    Every tam sim no thiab ces kuv mam tham rau ib tug neeg hais tias lawv xav ua ib tug neeg uas ntseeg Yexus, tab sis lawv zoo li lub sij hawm zoo heev tsis xav. Thaum twg kuv hais kom lawv vim li cas, lawv qhia kuv txog txhua yam ntawm lawv cov txhaum, tag nrho lawv cov shortcomings, thiab messed txog yam uas lawv tau ua yav tag los. Kuv

  • Lub yim hli ntuj 21, 2013By Hli mus txawv tebchaws

    This video and manuscript is from Trip’s General Session at the Legacy Conference 2013. Introduction The theme of this conference is Soli Deo Gloria, or glory to God alone. That’s a great theme. And we want that perspective – that all the glory in the Universe belongs to God alone, to inform every single thing we

svg