chivindi chivindi chivindi chivindi chivindi chivindi chivindi chivindi chivindi chivindi chivindi chivindi chivindi chivindi

Chii Ko kundiuraya

Kana muri achipfuura nguva yakaoma, vanhu havasi kuziva zvokutaura. Mhedzisiro maturo clichés kana trite kuedza ufare. Ndagara vaiva nechinetso Cliche phrases- nekwaiitwa hazvirevi chinhu munhu achiti kwavari uye regai chaizvoizvo kubatsira munhu achivateerera. One zvinhu zvakafanana, "Chin kumusoro" uye "Zviri unenge zviri nani." Chaizvoizvo? Unoziva sei? Usingaiti shamwari dzako chero nyasha nokuvapa chiedza, fluffy tariro dzisina midzi chinhu. chokwadi chakasimba kuti apo yakadzika marwadzo Hits tinofanira zvizununguke kuraramisa.

Paaiita Kumbonetswa yake kenza, Christopher Hitchens vataura kushungurudzwa zvakafanana nevamwe maturo zvirevo tikakandira kumativi. Iye anopedza mapeji mashomanana uchirwisa mumwe wavo mubhuku rake rinonzi, Rufu. Anoti, "Zvikuru sei, Ndakarega akadzika chiziviso kuti zvishoma 'chero asingadi kuuraya ini anondisiya nesimba.' "Anoenderera mberi achiti, "In mhuka mumuviri nyika ... pane zvose vakawandisa zvinogona kuuraya iwe, Usauraya iwe, uye ipapo kukusiya zvakati simba. "Hakugoni chete unonzwa mufaro?

Zvinoita mwoyo, asi ndinofunga Hitchens zvakarurama mupfungwa. It is quite possible that we can