Delight Delight Delight Delight Delight Delight Delight Delight Delight Delight Delight Delight Delight Delight

The Man Who Has Dduw am ei Trysor

Mae gan y dyn sydd Dduw am ei drysor pob peth yn Un. Gall llawer o drysorau cyffredin yn cael ei wrthod ef, neu os bydd yn cael ei ganiatáu i gael iddynt, Bydd y mwynhad ohonynt yn cael eu tymer fel y byddant byth yn angenrheidiol at ei hapusrwydd. Neu os rhaid iddo eu gweld yn mynd, un ar ôl un, bydd yn brin yn teimlo ymdeimlad o golled, am gael y Ffynhonnell pob peth sydd ganddo yn un mhob boddhad, pob pleser, pob hyfrydwch. Beth bynnag gall golli ei fod wedi colli dim byd mewn gwirionedd, canys Erbyn hyn mae gan y cyfan mewn un, ac mae ganddo ei unig, gyfreithlon ac am byth.

A.W. Tozer, Ceisio Duw