Kënaqësi Kënaqësi Kënaqësi Kënaqësi Kënaqësi Kënaqësi Kënaqësi Kënaqësi Kënaqësi Kënaqësi Kënaqësi Kënaqësi Kënaqësi Kënaqësi

Njeriu që ka Perëndia për thesarin e tij

Njeriu që ka Perëndinë si thesar të tij i ka të gjitha gjërat në One. Shumë thesaret e zakonshëm mund të mohohet atë, ose në qoftë se ai është i lejuar të kenë ato, gëzimi i tyre do të jetë rrëmbyer në mënyrë që ata kurrë nuk do të jetë e nevojshme për lumturinë e tij. Ose në qoftë se ai duhet të shohim të shkojnë, një pas një, ai zor do të ndjehen një ndjenjë të humbjes, për të pasur Burimi i të gjitha gjërave që ai ka në Një të gjithë kënaqësinë e, gjithë kënaqësi, gjithë dashuria. Çfarëdo që ai mund të humbasë ai e ka humbur në fakt asgjë, sepse ai tani ka të gjitha në një, dhe ai e ka atë thjesht, legjitime dhe përgjithmonë.

A.W. Tozer, Ndjekja e Perëndisë