લોડ કરી રહ્યું છે
svg
ખુલ્લા

બધી પોસ્ટ્સ ટેગ ઇન છે શિસ્ત

  • કુચ 11, 2014દ્વારા ટ્રીપ લી

    મારા જીવન દરમ્યાન, હું જ્યારે હું ખરેખર બહાર કામ કરવા માટે પ્રોત્સાહિત કરવામાં આવ્યા સીઝન્સ પસાર કર્યું. હું જ્યારે હાઇ સ્કૂલ હતી હું માત્ર છોકરીઓ પ્રભાવિત કરવા માટે પૂરતી અડગ બનવા ઇચ્છે છે (હું નિષ્ફળ). મારા લગ્ન પહેલાં મહિનામાં હું મારા હનીમૂન બીચ શરીર પર કામ કરવા માટે પ્રયાસ કરી રહી છે. આ દિવસો, I’m just trying to

svg