eiddigedd eiddigedd eiddigedd eiddigedd eiddigedd eiddigedd eiddigedd eiddigedd eiddigedd eiddigedd eiddigedd eiddigedd eiddigedd eiddigedd

llyfr Dyfyniad: Peidiwch â Envy Fainc

Wnes i chwarae pêl-fasged Varsity yn yr ysgol uwchradd. Dyna ddatganiad hollol wir (oni bai eich bod fy ngorfodi i ddiffinio'r gair chwarae). Mynychais ysgol breifat fach, ac os oeddech yn uwch gennych chi fan ar y tîm Varsity. Rwyf wrth fy modd y gêm o pêl-fasged, ond rwy'n llawer well am ei wylio na chwarae ei. Gallaf gosbi chwaraewyr a gweiddi "C'mon!"Mewn canolwyr gyda phob seren sgiliau. Ond dyna, cyn belled ag y mae'n mynd. Roedd gan fy ysgol rheol rhyfedd hwn am gwirionedd yn cymryd rhan mewn chwaraeon er mwyn graddio, er, felly yr wyf yn ei gorfodi i gyd-fynd i fyny ac yn hongian fy mhen yn cywilydd bob nos Wener.

Roedd y stondinau bob amser yn llawn ar gyfer gemau cartref. rhieni ac yn gyffrous o fyfyrwyr-llawer ohonynt yn ffrindiau o Mwyngloddiau yn dangos i fyny i gefnogi'r tîm. Yn anffodus, mae'n debyg ei wneud gymaint o wahaniaeth yn y gêm fel y gwneuthum. Hoffwn cipolwg i mewn i'r bleachers o bryd i'w gilydd, meddwl tybed beth yr holl bobl oedd yn ystyried, yn enwedig fy nhad. Yr wyf yn meddwl ei fod yn sylweddoli bod y ddau ohonom yn unig yno i wylio, ond yr wyf yn digwydd i gael gwell sedd.

The only time I