Takomst Takomst Takomst Takomst Takomst Takomst Takomst Takomst Takomst Takomst Takomst Takomst Takomst Takomst

De Takomst fan Trip Lee

De measte fan jimme kenne my as in rapper en performer, mar de wierheid is, at hert Ik ha altyd al in predikant.

Foar sa lang as ik it meitsjen fan muzyk, myn djipste winsk hat west te ferkundigjen it Evangeelje en ferklearje de goedens en hearlikheid fan Jezus Kristus. Troch Gods genede ik hie de gelegenheid te brûken muzyk te dwaan, dat op in publike poadium. Ik haw fan ús elke twadde fan it en ik haw besocht te dwaan is mei excellence. Troch de jierren hinne, Ik haw hiene it fermoeden dat God ropt my en equipping my net allinne om muzyk, mar ek om forkindigjen en te skriuwen.

Dêrom ferline jier ik skreau It goede libben, in boek dat nimt in dûk djipper yn 'e berjocht efter myn opnimme fan de deselde titel. It is ek wêrom't ik oankundige lêste fal, dat ik soe net reizgje hielendal safolle as ik hawwe west. Ik wol te learen hoe om te wêzen in trouwe dûmny, en dat kin pas echt barre yn 'e kontekst fan in pleatslike tsjerke. Sa ik dêrby de tiid te ynvestearjen yn it learen fan fromme hoeders by myn tsjerke yn Washington, DC. Hear ree, as ik tsjinje op personiel by myn tsjerke, Siik…