Gospel Gospel Gospel Gospel Gospel Gospel Gospel Gospel Gospel Gospel Gospel Gospel Gospel Gospel

Millennials uye marudzi Reconciliation

Ichi Trip yaiti kubva ERLC Summit pamusoro Gospel uye marudzi Reconciliation. Below ndiro chinyorwa kubva mashoko kuti.

Manheru ano, Ndanga akakumbira kutaura millennials uye kwemarudzi kuyananiswa. Uye ndinonzwa neropafadzo kumira pano uye kushanda sechikamu ichi chinoshamisa nesimba kune kubatana mukereke yaMwari.

Somunhu rapper, Ndagara chikamu yakawanda Concerts mumakore pamwe yakawanda millennials uye vanhu vose zera neeSultan. Uye ndaona kuti mumhanzi zvechokwadi ane nzira rokubatanidza vanhu. Pane dzimwe Concerts apo kunongova wevanotungamirira mumwe wevanhu: pamwe zvose nhabvu moms uye chena Suburban kuyaruka, kana zvose Urban pakoreji vadzidzi, kana zvose vafundisi wokumaodzanyemba Baptist akapfeka khakis (Horaiti, pamwe kwete kuti wokupedzisira). Asi panewo zvakawanda umo marudzi ose vanhu vakuru nevaduku, dema nechena, uye mamwe mapoka akawanda. Uye vanhu vanochengeta kakawanda nokuwirirana kusiyana, uye ndinofunga kuti chinhu here chakanaka uyewo.

Ndichiri kuita izvozvo inotonhora uye anoshamisa, Handifungi kuti sezvo chaizvo sezvo vamwe kuti ani. Zuva nezuva varipo…

Uri Not Vakarurama Enough

Ose zvino ndipo pandichazofunga kutaura munhu anoti vanoda kuva muKristu, asi ivo vanofunga nguva chaizvo hazvina zvakanaka. Pandinovabvunza nei, ivo kundiudza zvose zvavo, vose zvikanganiso zvavo, uye zvose ndakavhiringidza zvavakanga waita kare. Handina nharo navo pamusoro zvavo, asi ndinoita vasundire shure zvekungofungira yavo.

Vari kuzvitutumadza kuti chivi zvimwe disqualifies kuuya kwaKristu, apo ichokwadi chaiyo pakatarisana. Kuva mutadzi hakuiti kutitadzisa Kristu; zviri chikonzero tinofanira naYe. Kana isu kumirira kusvikira tikatarira akakwana akamumbundira tinenge tichimirira nokusingaperi.

Mune mumwe chandinonamatira prices, Charles Spurgeon inotikurudzira kuti kurega kutsvaka pachedu, uye kutanga tichitarira kuna Jesu. Anoti:

"The! iwe unoti, 'Handina kutendeuka zvakakwana.' Izvozvo uchizvichenjerera. 'Handitendi zvakakwana.' Izvozvo uchizvichenjerera. 'Ini ndiri zvakare kukodzera.' Izvozvo uchizvichenjerera. 'Ini havagoni kuziva,'Anodaro mumwe, 'Kuti ndine chimwe kururama.' Hazvina zvikuru kodzero kutaura kuti hamuna chero kururama; asi zviri zvikuru kuipa kutsvaka chero. It

Paridza Kristu, Varatidze Mbiri

Vhidhiyo iyi uye mipumburu chinobva Trip kuti General Session panguva Legacy Conference 2013.

ziviso

The dingindira iri musangano iri Soli Deo Gloria, kana Mwari rukudzo oga. Ndizvo dingindira guru. Uye tinoda kuti maonero - kuti vose kubwinya Yose Mwari oga, kuti vazivise ose chete chinhu zvatinoita. Munguva yangu manheru ano, Ndinoda kufunga kuti anoudza wokuparidza yedu.

Kutaurira vanhu nezvaJesu sokuti chimwe chezvinhu izvo tose tinoziva kuti tinofanira kuita, asi tose tinzwe mhosva pamusoro kuita zvakakwana. Ndizvo here? Ndiri ndoga kuti? Kunyange chete vhiki rino zvekare, Ndakanga kuora nemhosva nokuti ukama ndakatanga kuvaka nomumwe vavakidzani vangu vorudzii vakatanga idonhe. Handina kumbovapo sezvo kwakaunzwa sezvandinofanira nezvokuvaka pamusoro ukama, uye kuramba kuedza kumuudza nezvaJesu. Uye zvinoita sokuti Ndinonzwa iyi nzira kazhinji. Mubvunzo ndinoda kubvunza Ndokusaka? Chii mwoyo maonero anofanira wakaiswa? Ndinoda pfungwa dzangu kuti kuvandudzwa. Ndine kuyeuka nei ndiri…

Chii Upenyu Hwakanaka?

Kana paine Genre mimhanzi nguva dzose kutaura pamusoro uye kudzingirira upenyu hwakanaka, zviri hudyu-hop. Ndinoda hudyu-hop. Ndakada hudyu-hop upenyu hwangu hwose. Pane chimwe chinhu pamusoro ngoma, uye nekudetemberwa, uye simba iri ini nguva dzose wakavhomorwa. Pandakanga ndichiri kuyaruka, pandaiva asiri mukirasi kana vakarara - kana vakarara mukirasi - I akanga achiteerera chandinonamatira rap. Ndaive vanonyatsoteerera shoko ravo ose, uye vakanga zvizhinji zvokutaura. Ndinoziva rap vakawanda havasi kuedza kuva vadzidzisi, asi izvozvo hazvirevi Handina kudzidza. Ini ndokunyatsoteerera pfungwa dzavo pamusoro upenyu hwakanaka - uye ndakafarira zvandakanzwa.

Ndaiva kufarira nziyo se "Mari Ko chinhu,"Uye ndakanga kuteerera Albums nemazita okuremekedza akadai sokuti" Ibva Rich kana Die Kuedza. "Saka zvechokwadi hazvishamisi kuti pfungwa yangu upenyu hwakanaka akanga ane chikwama saka makazara kuti handizvo kunyange pedyo. Yakanga isiri zvose nezvemari, Zvisinei. Ndakadzidza hedonism, zvepabonde, pfuma, irresponsibility, usimbe, zvinodhaka, uye kuwana kuremekedzwa - zvose sezvo zvidimbu kuti puzzle ndiye…

Gospel Coalition Video

Recent Gospel Coalition video of Eric Mason, Lecrae, uye ini kukurukura dema vabereki uye “kudzorwa” zvouMwari