hero hero hero hero hero hero hero hero hero hero hero hero hero hero

The Invasion Video

Kulabo kini ngubani angikaze ngimbone ividiyo ingoma yami "The Invasion (hero)” nakhu. Jabulela! Ngithemba kukusiza ukuba ugcine amehlo akho uKristu.