Internet Internet Internet Internet Internet Internet Internet Internet Internet Internet Internet Internet Internet Internet

5 Ngozi Social Media

Guest pambiru kubva Jessica Barefield

Regai kutanga nokupa Disclaimer. Nyaya iyi haisi sei zvakaipa evanhu vezvenhau ndiko. Zvinoshandiswa mwero, nemoyo yakarurama mamiriro, inogona kuva chinhu chakanakisisa chaizvo. Pfungwa ino ndiko kuratidza dzimwe nzira kuti magariro evanhu vezvenhau kunogona kuva musungo wakabata upenyu hwechiKristu uye kukukurudzira kuongorora mwoyo wako kana totaura yako mumagariro vezvenhau zvinodyiwa uye kupindurawo. Ava munzira shanu evanhu vezvenhau kunogona zvokudya zvido zvedu vezvivi.

1. Social Vezvenhau vanogona kutambisa nguva yako

Hachizi hatina kumbonzwa, asi zviripo vachidzokorora. Tinoyeuchidzwa muna VaEfeso 5:16-17 kuti mazuva akaipa uye tinofanira kushandisa zvakanaka nguva yakapiwa kwatiri. Chimbofunga kwekanguva chii unogona kuita pane vachiongorora nzvimbo vose. Akamira waari, tinogona kuramba mazita vanhu kunyengeterera pamusoro foni yedu uye kupedza imwe maminitsi iwayo mumunyengetero kuti mhuri yedu uye neshamwari. zvechokwadi, pane imwe nguva kana kuti imwe, tine mhosva maawa on Facebook pazuva uye haana kuzarura Shoko raMwari rose….