rwaJodhani rwaJodhani rwaJodhani rwaJodhani rwaJodhani rwaJodhani rwaJodhani rwaJodhani rwaJodhani rwaJodhani rwaJodhani rwaJodhani rwaJodhani rwaJodhani

Akavaka kuzvikudza Pt. 2

Air rwaJodhani vari iconic. Handina kudzipfeka zvikuru kukura zvazvo, nekuti vabereki vangu vakaramba ini kutenga ridiculously shangu zvinodhura. Handina kufara nazvo, asi ndaiziva ndaisazobvumira kuwana maoko angu pamusoro peya. Saka ndaifanira kurarama - kuburikidza nekunyepedzera havana kurarama. Rakanga refu vaviri makore kuedza pachangu vabvume kuti reebok muchinjikwa vanodzidzisa vaiva Stylish. Asi sezvo ndakura, Ndakaziva rwaJodhani vaiva nesimba kufuratira. All shamwari dzangu vaiva peya kana mbiri, uye imwe shamwari wangu kutsutsa nechido navo.

Kana muchizvikudza idzva akabuda, haana chete kumisa maererano vomunharaunda Foot Locker apo akanga dzisingatengeswi nguva; Akavaka upenyu hwake kuwana kuti itsva peya. Akaita nechokwadi aiziva zvose Jodhani kusunungurwa mazuva, angadai kutenga shangu chete namavara akasiyana, uye kazhinji angadai kupedza Mugovera mangwanani misasa pamberi shangu zvitoro. It akaridza pfungwa dzangu. Ini saka pakupedzisira aifanira kuzvibvunza, “Chii saka chinokosha pamusoro shangu idzi?! Zvakajeka ndiri kurasikirwa nechimwe chinhu.”

shamwari yangu Kunyanya rwaJodhani akaita mashoko. Kana zvechokwadi kana kuti kwete, he was saying loud and