Lazarus Lazarus Lazarus Lazarus Lazarus Lazarus Lazarus Lazarus Lazarus Lazarus Lazarus Lazarus Lazarus Lazarus

Track 11: Lazarus

vesi 1:
Boy I anakwera kuchokera kumanda m'mawa wabwino
I atagona pa nthawi yaitali ine yawning
Aliyense imatanthauza kuyesera kundiona, kusakhulupirira
Monga mmene kupuma? Iye anali mapazi asanu kwambiri
Boy chimene inu kuti? Kweza tseka pakamwa pako
anthu akufa sangathe holla, zimene mukulankhula podwala?
Chifukwa kamodzi mwa khomo si kuyenda
Koma Tiyeni tipite mmbuyo mu nthawi bokosi wanga tsopano
Ooh mukudziwa inu fungo mu mlengalenga
Chifukwa ndiri m'manda kwa nthawi yaitali Ndikulumbira
Anthu akulira ine kusowa, mbiri yamoyo zalembedwa
nkhope yanga wotumbululuka, Iwo sungakhoze kuwauza mnyamata wanu pafupi adawuka
Kutseka bokosi, kuitana mlaliki, Iye choncho wapita
Ndi pa sangakhoze palibe kufika iye, kunena motalika
Koma kugwiritsitsa, pamaso panu kulira ndi kuthamangitsidwa
Ine ndinamva winawake akubwera, kuti chinachake kunena, “tuluka”

Pre-mbedza:
Anakwera kuchokera mmanda, m'mawa wabwino
I atagona pa nthawi yaitali ine yawning
Iwo m'manda ine zakuda suti, wakuda tayi
Ndine wamoyo ndipo ndinadzuka kuyang'ana ntchentche
Choncho kuyambira tsopano

mbedza:
Kuyambira tsopano mukhoza kundicemereranyi Lazarus
Kuyambira tsopano mukhoza kundicemereranyi Lazarus
Kuyambira tsopano mukhoza kundicemereranyi Lazarus
munthu wakale akufa kuyenda Lazarus (Bwerezani)

vesi 2: (This'l)
Iwo anthu ndi kusowa kukaonekera ndi…