Razaro Razaro Razaro Razaro Razaro Razaro Razaro Razaro Razaro Razaro Razaro Razaro Razaro Razaro

njanji 11: Razaro

ndima 1:
Mukomana Ini hopped panze muguva zvakanaka mangwanani
Ini ndanga varara yakarebesa ndiri yawning
Munhu wose akanga achitaura kuedza kundiona, kushamisika
Kufanana sei kufema? Akanga tsoka matanhatu zvakadzama
Mukomana chii iwe achiti? Kusimudzira vhara muromo wako
varume vakafa havagoni holla, zvauri kutaura Kumbonetswa?
'Achaita kamwe nepasuo kuti hazvina kufamba panze
Asi regai ini tora imi shure munguva pabhokisi yangu ikozvino
Ooh munoziva azvinhuwidze mudenga
Chikonzero Ini ari muguva yakarebesa Ndinopika
Vanhu kuchema ndiri kurasikirwa, obituary zvakanyorwa
My chiso zvacheneruka, havagoni kutaurira mukomana wako kuda amuka
Kuvhara pabhokisi, dana muparidzi, iye aenda saka
Ndicho pamusoro havagoni munhu akaitema, vanoti refu kudaro
Asi chigumbu, usati kuchema uye kumhanya panze
Ndakanzwa mumwe munhu kuuya, vachiti chinhu zhowezhowe, “huya kunze”

Pre-Hook:
Hopped akabuda muguva, mangwanani akanaka
Ini ndanga varara yakarebesa ndiri yawning
Vakandivinga akavigwa suit dema, dema chisungo
Ndine mupenyu uye ini ndapepuka kutarira nhunzi
Naizvozvo kubvira zvino

haka:
Kubvira zvino mungandizivisa kudana Razaro
Kubvira zvino mungandizivisa kudana Razaro
Kubvira zvino mungandizivisa kudana Razaro
Vaimbove akafa murume achifamba Razaro (dzokorora)

ndima 2: (This'l)
Vano zvisipo vanhu dzinoshuma uye…