زیان زیان زیان زیان زیان زیان زیان زیان زیان زیان زیان زیان زیان زیان

مردی که خدا برای گنج خود را

مردی که خدا برای گنج خود را تا به همه چیز در یک. بسیاری از گنجینه های معمولی ممکن است او را تکذیب کردند, و یا اگر او مجاز به آنها را, لذت بردن از آنها خواهد شد به طوری که آنها هرگز خو خواهد شد لازم به شادی خود می شود. و یا اگر او باید ببینید آنها بروید, یکی پس از یک, او به ندرت احساس از دست دادن خواهد, برای داشتن منبع همه چیز او در یکی همه رضایت است, تمام لذت, همه لذت. هر چه او ممکن است از دست دادن او در واقع چیزی از دست داده, برای او در حال حاضر آن را همه در یک, و او آن را صرفا, مشروع و برای همیشه.

A.W. توزر, در جستجوی خدا