Winda Winda Winda Winda Winda Winda Winda Winda Winda Winda Winda Winda Winda Winda

Mirovê ku Xwedê ji bo Treasure wî

Yê ku ji Xwedê heye ji bo xezîna xwe her tişt li One. Gelek xezîneyan ji rêzê dibe ku wî înkar kir, an jî, eger ew destûr ji wan re heye, îstifadekirina ji wan wê bê, da hêrs ku ew tu caran wê pêwîst ji bo bextewariya xwe be. An jî, eger ew divê dîtina wan re here, yek piştî yek, ew hema hest a hesta wendabûnê wê, ji bo ku li Source ji hemû tiştên ku wî li One hemû r'azîbűn heye, miradê, hemû dilşahiya. Çi ku ew dikare winda bike ew hatiye di rastiyê de tiştek ji dest da, ji bo ku ew niha ev hemû di One, û ew jî yên safî, makûl û her û her.

A.W. Tozer, The Pursuit Xwedê