Lyrics Lyrics Lyrics Lyrics Lyrics Lyrics Lyrics Lyrics Lyrics Lyrics Lyrics Lyrics Lyrics Lyrics

Track 14: Kupambana lokoma

mbedza: (Dmitri)
Ndikuona minga kumene korona wanga
Ine ofooka koma ine ndiri wamoyo
Ndi dothi mpaka mbandakucha eya
Ine adzapulumuka chifukwa ine ndiri
Kupambana lokoma
Palibe munthu amene angatenge kwa ine
chigonjetso lokoma
Chifukwa ine ndiri, sweet chigonjetso eya

vesi 1:
Inu mundiwona ine kuyenda , Ine ndikudziwa inu mundiwona ine kuyenda
Iwe sungakhoze kuwauza pa ma CD izi, koma M'bale ine bondo kwambiri izo
Ine choyenda kufooka kwanga, anapanga ine yozungulira
Ndikufuna kumanama mwa mano anga kuti ine sindikufuna kuchikana
Monga Ine kulemba mizere ndiri pafupi ndi misozi
thupi langa sizinachitike akugwira ntchito kwa zaka zisanu ndi ziwiri
Choncho kuphonya ine ndi "kusunga chibwano anu kuyesa kumwetulira"
Bruh ine ndiri twente-sikisi, Ndiyenera bwino ndi imodzi
Pitirizani anecdotes anu onse ndi wokongola zolemba
Ine ndidzadutsa pa clichés kwa chiyembekezo chenicheni, iye nayenso wogulitsa zozunguza ubongo

mbedza

Post mbedza:
Tilandire Mfumu, amasangalatsa kwa denga
Akumverera bwino ife ngon 'kupanga izo mpaka chitsiriziro
chigonjetso lokoma
Mukundimva, holla ngati mukuona ine
Tidakali kuthamanga ngakhale ife kuyenda
chigonjetso lokoma
Chifukwa ife kuwina, eya inu mukudziwa ife kuwina
Ngakhale ife winded tikadali pa izo
chigonjetso lokoma
Chifukwa ife kuwina, eya inu mukudziwa ife kuwina, tsopano tikukhala
chigonjetso lokoma

vesi 2:
Akandiona pa siteji, iwo…

Track 13: Ndikapita

vesi 1:
Ndi chinachake pa lingaliro langa chiyani inu muli kamphindi?
bokosi la sopo kudzikoka, Ine ndangokhala pa izo
Ine ndakhala mu unyolo izi ndi ine ndatopa izo
(phokoso Car) Ine ndikudziwa inu akumva matayala izi akusisita
Screeching msewu, yenera achoke
I akufuna zondithawitsa, Ine ndikuganiza izi tsiku
Chifukwa Ine ndiri mu ukapolo kuchita mabodza ake mwachinyengo
Anayesera kuti ndisiye koma sanali oyenerera
Pezani he mkulu, kupeza he mkulu, kupeza he mkulu
Novacane mu thupi langa, palibe Ine m'malo mabodza
Iwo amati ndine mchere ndi iwo akhoza kutsutsa
Koma ine ndikuwapempherera kupha, sangathe kudikira kutha ake
Musanayambe kulilira, ndi kuwauza anthuwo ine ndikangochoka
Ine ndikuyankhula podwala woluza Lusifara, inu mukudziwa iye zolakwika
Ine ndikudziwa iwe anafunsa kuti awononge pa foni
Kodi n'kulakwa ngati ine ndikupita mu nyimbo?

mbedza:
Ndikumva zomwe inu mukunena, koma ine sindikukhulupirira kuti inu
Chifukwa inu basi kumanama, ndipo Sindifuna inu
Ine ndiri ndi Ambuye latsopano, Ine ndikudziwa ine sindikuwona inu
Koma I kuona kudutsa inu, kotero ine ndikuyenera kuchoka inu
(Bwerezani 2X)

vesi 2:
Kangati kodi ine ndikuyenera
Uzani y'all kuti Ine akana kuchita
Kuti zambiri zoipa, chifukwa wakale mbuye Opha
Undiitane Harriet ine ndikuyesera kuti…

Track 12: Chikondi onse My

tsamba loyambilira: (Natalie)
Ine ndikukuonani inu kuonera
Kodi mungakonde zimene mukuona?
Ndine olera?
Chabwino, sorta ngati mwinamwake
Kodi mukulingalira?
nkhope yanu zikuwoneka bwino
Ine ndikukuonani inu nthawi zonse
Ndipo ine angasunge inu kampani usikuuno
Inu muyenera asauze aliyense
Si wina aliyense pozungulira, akumuyang'ana
Eya mungonena mawu, ndipo inu muli nazo izo
pompano, pompano

vesi 1:
Jay anali wosungulumwa
Ndipo iye akufunafuna chikondi ukondewo
Munthu amafunikira, zimene amayembekezera?
Iye anayang'ana kupyolera mu masamba awo onse
Ndipo pamene iye anapeza mwamuna wake anataya mpweya wake
Chifukwa icho chinali chikondi pa kuwonana koyamba pamene anakumana
mtima wake kumenya zolimba
Iye anali ngati kuwala chikopa, maso ngati wasangalala iwo
Sangathe kulimbana nawo maganizo pamene iwo anagunda inu zovuta
Ndi yaitali mtunda, kotero iye naye Intaneti nthawi zonse
Iye ali pa ntchito koma mtsikanayu akuganiza nthawi zonse
Iye sangakhoze kudzaonanso wake, Iye anatenga mbali akugunda
Pamene iwo pamodzi iye simusamala kuti ndikuyenera malipiro ndi Visa
homies ake anamuchenjeza “m'mbuyo kuti mkazi sanamalize inu”
Koma iye mu masewera a chikondi iye samafuna kukhala mu bleachers
Kapena iye akuganiza, Kodi ndinaiwala kuti ndi
Jay kukwatiwa ndi mtima wake zimayenera kukhala…

Track 11: Lazarus

vesi 1:
Boy I anakwera kuchokera kumanda m'mawa wabwino
I atagona pa nthawi yaitali ine yawning
Aliyense imatanthauza kuyesera kundiona, kusakhulupirira
Monga mmene kupuma? Iye anali mapazi asanu kwambiri
Boy chimene inu kuti? Kweza tseka pakamwa pako
anthu akufa sangathe holla, zimene mukulankhula podwala?
Chifukwa kamodzi mwa khomo si kuyenda
Koma Tiyeni tipite mmbuyo mu nthawi bokosi wanga tsopano
Ooh mukudziwa inu fungo mu mlengalenga
Chifukwa ndiri m'manda kwa nthawi yaitali Ndikulumbira
Anthu akulira ine kusowa, mbiri yamoyo zalembedwa
nkhope yanga wotumbululuka, Iwo sungakhoze kuwauza mnyamata wanu pafupi adawuka
Kutseka bokosi, kuitana mlaliki, Iye choncho wapita
Ndi pa sangakhoze palibe kufika iye, kunena motalika
Koma kugwiritsitsa, pamaso panu kulira ndi kuthamangitsidwa
Ine ndinamva winawake akubwera, kuti chinachake kunena, “tuluka”

Pre-mbedza:
Anakwera kuchokera mmanda, m'mawa wabwino
I atagona pa nthawi yaitali ine yawning
Iwo m'manda ine zakuda suti, wakuda tayi
Ndine wamoyo ndipo ndinadzuka kuyang'ana ntchentche
Choncho kuyambira tsopano

mbedza:
Kuyambira tsopano mukhoza kundicemereranyi Lazarus
Kuyambira tsopano mukhoza kundicemereranyi Lazarus
Kuyambira tsopano mukhoza kundicemereranyi Lazarus
munthu wakale akufa kuyenda Lazarus (Bwerezani)

vesi 2: (This'l)
Iwo anthu ndi kusowa kukaonekera ndi…

Track 10: Yatsopano

Tsamba loyambilira / nyemba:
Pilirani, Pilirani
Ndiroleni ine nditenge wina (Bwerezani 4X)

vesi:
Boy inu mukudziwa ine ndiri nawo J, kugwedezeka pa mapazi anga
Mmwamba mu minibasi ndi, ndikubisa nzosakwanira
Inu mukudziwa ine ndiri nawo 5 ndi Ine ndangokhala iwo 12 ali
Koma inu mukudziwa iwo 1 a ndinkafunitsitsa pa malonda
kudina kotero zingapo pa Intaneti, mpaka ine ndikumverera basi
Bruh ine ndikuyenera kusunga sneaker ndakupherani zolimba
Ngati aliyense nawo iwo homie kuti si zomwe ine ndimakonda
Tsopano aliyense kufuna kukhala ngati ine m'malo Mike
kusuta si akazi kapena booze
Sneakerheads anonymous, Ine kuyabwa kwa ena nsapato
Nachiyika pa khadi langa, Ine ndiribe kanthu kutaya
Nthawizina ine ndimadabwa chomwe ine kufuna kutsimikizira
Chifukwa ine wan't zatsopano
Kodi ine ndiyenera kuti sangachite
Ine ndikuganiza ine ndiri nawo ena chimfine ngati
Chifukwa ine kusiya latsopano
Izo ine ngati

Other / nyemba:
Eya izo ine ngati
Pilirani, Pilirani
Ndiroleni ine nditenge wina (Bwerezani 4X)

Track 9: Insomniac

vesi 1:
Ine ndikuti lero
Izi kuwombera yekha
moyo wanga kuthetsa lero
Eya mtima mwanga amasiya
Ngati ndipita kunja usikuuno ine ndikuti pamwamba
Ndikupereka izo moyo onsewa si zonse zimene ine ndiri
Yessir tsopano dikirani miniti bruh
Ndikuona y'all akugwedeza ndi manja anu okwezeka
Kuyembekezera kuti kugunda kwa vula, 808'M pa standby
Pamene ine kupuma bangers ndinena mawu ndaima ndi
Nthaka ngon kugwedeza pamene kugunda dontho, Matope omwe ankakokoloka
Ndithandizeni pa mumalo- zana chala changa
Ine ndikumverera kuti, Ine ndikumverera kuti, Ine ndikumverera bwino kwambiri
Ngati ndine chinyama
Ngati nyani amene kwenikweni mu nyumba
Kotero Ine ndati ndi pa
Ine agona ndikapita
Dzukani akupera ndi chimene ine ndiri
Bruh ndicho chifukwa ine analemba nyimbo
Usikuuno ine ndikuti ngati
moyo wanga basi kumatenga usiku onse
Ngati ine sindigwiritsa kudzuka m'mawa, bruh ine ngon kukhala ziri
Tayani kusamala kuti mphepo
Tiyeni tipite ife podwala kupita ku
No liwiro, ife ngon kupambana
No liwiro, timamudziwa
kudzitamanda

Pre-mbedza:
Usikuuno ine pachiswe izo zonse ndi kutsata
Ndi moyo monga moyo wanga pa mawa
Timakonda iwo
Ife tikupita zovuta zonse mlungu
'Mpaka izo zatha si chifukwa tulo ife tikuzimvetsa izo akupeza izo akupeza izo

mbedza:
Insomniac
Ife azifika izo…

Track 8: kukongola Moyo 2 (anga)

tsamba loyambilira:
Oh, ndimakukondani, eya
Ngati wina, eya
Ndikaona inu kumwetulira muonekera monga chilimwe, eya

vesi 1:
Inu mukudziwa kumverera pamene iwo mawu kulephera
N'zovuta verbalize zimene ndikufuna kukuuzani
Kuti mini wanga ine, munthu wanga wamng'ono
Lankhulani mwana nkhani, Ine sindikudziwa chimene inu kuti
Koma ndi nyimbo m'makutu anga kuti
Boom ubat- kwa abambo anu pamene ine ndiri pafupi kuti
Amayi, mungathe iwo polos ndi skinnies
Lopotana uku zakutchire, inu kukhala Flyer kuposa leer ndi kuti
Inu muyenera kuti wosanganiza mwana kudzikoka pa iwo
Owoneka ngati amayi ako ndi bambo ako pa iwo
Molunjika kuchokera m'mimba inu kwenikweni mwatsopano
Ndinalira kwambiri mpaka ine si misozi anasiya
Kuyambira pamenepo musunga kumwetulira pa nkhope yanga
Kulimbana ndi kuvina, zakutchire pamalo
Ine ndikudziwa inu muli dzina langa
Koma ine ndikufuna kuvala moyo wake chifukwa cha mbiri yake, ndimakukondani

mbedza:
Oh, ndimakukondani
Ngati wina
Ndikaona inu kumwetulira muonekera monga chilimwe
masomphenya anga sangakhale pakhalanso palibe ayi palibe
Chifukwa ndinu okongola, N'zosadabwitsa Ndimakukonda

Sindikukhulupirira ndiwe wanga, Sindikukhulupirira ndiwe wanga
Inu nthawizonse mu malingaliro anga, Sindikukhulupirira ndiwe zanga zonse (2X)

Post mbedza:
Ine sindingakhoze…

Track 7: Onse Nyamuka

Zitsanzo:
Ngati ife tonse adzauka, inde inde (kubwereza)

vesi 1:
Ine ndikudziwa Sindikuyenera kukhudza M'bale cholankhulira
Koma luso ichi ndi chinachake chimene ine nkhondo
Ine ndiri mu labu ndi khola ili ndi timizere ndi
Podziwa ndikatsirize wotsiriza, kuti kwenikweni chifukwa ndilemba amapita thoughLet kalero mu nthawi '04
ndinakumana 116, mwamsanga ine ndinali pa bolodi
Fast patsogolo zaka zinayi, ife pa ulendo
Ndipo ife tikudziwa zimene anali mu sitolo
Koma tsopano ife tiri apa Patapita zaka khumi, utuluke nawo kwambiri
Kumangidwa nazo kwambiri, kuphatikiza ndi odana more
Kuti ife basi kuchita izo kwa mtanda, koma iwo sadzakhala kuswa ife
Chifukwa Ambuye tiyenera kutumikira otaya iye ndi wachisomo
Ndipo ngati iwo amandifunsa chifukwa ndichita izo
Ndimawauza ndi nyimbo gulu linalake
Eya ine ndikuyankhula kwa oyendetsa wanga polapa mopanda kuchita manyazi
Zimene konse siteji koma iwo akuyenda mu utsopano ake
Nyamukani

Pre mbedza:
Ngati ife tonse adzauka upThat adzakhala maloto anga
Tiyenera onse adzauka
Ndi kupereka O ataima mfumu chifukwa iye ali wabwino

Inde, Inde
Inde, Inde
Ife tonse tiyenera kuti ndikupatse ubwenzi O mfumu chifukwa iye ali wabwino (3X)

vesi…

Track 5: Simukudziwa

Tsamba loyambilira / nyemba:
masiku ena Ine ndili pafupi
Ndi masiku ena zikuoneka mpaka
Zoonadi zokoma ndi chifundo, nthawi zonse amatsatira
Ndipo sadzabweranso opanda, o
Aleluya kukhala matamando apamwamba
Ine ndikupatsani inu ilo mosangalala masiku anga onse
Ine basi ndikuyembekeza kuti moyo wanga wonse amapereka kuti ine ndikutanthauza mawu onse, ooh
Ngakhale zoipa ndi ine
Yesu, o Yesu, Yesu My, ndicho chifukwa ine ndimakukondani

vesi 1:
Boy ine ndikumverera ngati ine motsetsereka
Kuthamanga kuti kusankhidwa kwanga kutsimikizika, Obama Biden (peza?)
Tsiku ndi tsiku ine homiciding
Kupha kuti woipa amene amabweretsa mkati mwanga, nthawi zina zoopsa (sichoncho?)
Koma M'bale ndi n'zosadabwitsa
Kuti ndimasangalala pamene ine gwiritsitsani mawu ake
Ndine lonjezo kukwera
Ndikulonjeza ine chisoni pamene ine cholephera
Ndakhala poyera, koma ine ndiri naye
lofanana: Ndine akubisala
Ngati ine ndiri nayo dzenje limodzi
Iwo kuponya mthunzi, koma ine Republic chifukwa ine ndikudziwa Mwana
Ngati ine ndikulota ndi maso otseguka, maganizo anga akuyandama
Motsetsereka mwa auka kumwamba, mtambo 9 ndicho nyanja wanga
Mukusambira kuti wosanjikiza ozoni
Hei ine akuwukha
Koma iye anayatsa moto pansi kumbuyo kwanga ine kusuta
Sangakhoze afooketse iye, iye kuposa ife inu mopusa mnyamata
Taonani ine ndimangonena zonse kuti munthu ine ndikumverera chimwemwe

mbedza:
Momwe inu…

Track 4: Manolo

mbedza:
I izo kwa onekera
Ndinatulutsa mfuti zokhoma ndi yodzaza
Ine sindikukamba za palibe burner
Tayizunguzani tsamba, Ine amaphulika izo

Ali ndi kanyumba mu Manolo (nolo)
Manolo (nolo) Manolo (nolo) Manolo (Bwerezani 2X)

vesi 1 (ulendo):
Kuyesera kuwauza anyamata ine konse ndi chikuku chamwana yekha
Chifukwa ine kusunga umodzi mu galimoto yanga ndipo ine ndiri awiri kunyumba
Iwo zosiyanasiyana, koma iwo akuchita chinthu chomwecho
wachiphamaso m'mphepete, wachiphamaso mbiya, phwaa phwaa
Ine ndiri kunja kuno akukumana ankhandwe, Ine si maganizo anga
Iwo akubwera kwa moyo wanga, kotero podwala nthawi kuti
Iwo lili akufuna kundipha, ngati simukhulupirira Ine
Ine sindikusamala, Ine sindikusamala, Ine sindingakhoze osabanikira
Ine tikutembenuzika tsamba, Ndine choyambitsa-kusangalala ndi kopanira ndi n'zotsimikizira
kuwonekera izo, chikumveka siteji
Wakumenya iwe ndi choonadi, zake nthawi iliyonse akuti
Iye kudula ine kwambiri Ndine kuk, Ndine pamadzi mu
Pamene ine kukwera ine ndiyenera kuti moto moto, Ine ndiri wamoyo kachiwiri

mbedza

vesi 2 (Lecrae):
Manolo Manolo, Ine ndiri kunja kuno kupita ku positi ofesi
anzanga ndikuganiza ine anachitaya icho, amayi anga kuti ndine Loco
Inenso chowombelera wanga wapamtima ngakhale, inu mukudziwa izo zodziwikiratu mokwanira
Kuwombera inu molunjika, munthu ntheradi inu kuwonongeka zambiri
Ine ndiri adani sindingathe kuona onsewo koma…

Track 3: Shweet

mbedza:
Kuwatengera iwo manja mlengalenga
Kupanga phokoso pang'ono mu maguwa ngati pali
Kudzitamanda pa Godman ngati inu angayerekeze, ngati inu angayerekeze
Kuti ndikanakhala shweet
Bwanji ngati pamene umadzitama sizinali 'podwala zovala ndi Tags?
Kuti ndikanakhala shweet
Bwanji ngati pamene umadzitama anali podwala iye amene ali woyamba ndi wotsiriza?
Kuti ndikanakhala shweet

Post mbedza:
Ine ndinawamva iwo akuyankhula ngati iwo otentha munthu
Winawake iwo gassed mmwamba, pa octeni kuti
Ine ndimadana kuwauza iwo sali bwino
Bwino kupeza ambulera, Mulungu akulamulira

vesi 1:
Tiyeni tibwerere ku nthawi Mipingo mochedwa
D mudzi kugwira ine pansi, kumene iwo anapanga ine
Pamene ine ndiri kumbuyo uko, Ine si Vaca-ne (tchuthi)
Ndimaona ndiri kunyumba, akuganiza kukhala, Ine si kukhala Komabe
Ooh kale kale
Lone nyenyezi boma zabweretsa, kodi ine muiwale
Koma ine si tumphuka mu buluu
Ndi kuuluka mmene ogwirizana ine, Ine sindikuyankhula podwala nsapato, kuwombera
Ine ndiri ndi mavuto ambiri koma ine molunjika, ndicho shweet
Ndikudziwa Mulungu wanga kuomba iwo mu nyanza, ndicho shweet
Kangati Ine ndikuyenera kukuuzani iye bwana ndi iye chirichonse ndi chidutswa cha mkate?

mbedza
Post mbedza

vesi 2:
Ine ndiri mu A ndi…

Track 2: magetsi

Tsamba loyambilira / nyemba
o o, kuwala
Ife sitikudziwa kumene tikupita (kubwereza)

vesi 1:
Pozungulira izo zonse mdima, onse wakuda chirichonse
Ngati miliyoni munthu ulendo, koma ine ndikuyankhula podwala chirichonse
mitima mdima, miyoyo mdima
maganizo mdima kulemba utuluke mdima
Ndingatani kuwala pang'ono kuti?
Ndi kuti chinachake chimene ine ndingakhoze nkhondo?
Hei ife wakhungu sitikudziwa
Pa msewu tipita
Pitani liwiro zonse patsogolo, zouluka koma ife otsika
Koma sitikudziwa zimene tiri mu sitolo, panonso kugwa kwa okie doke
Ayi, Iye adzatipatsa pamaso zinthu ife sindinawerengepo
Mpaka kuwalako kufika losonyeza, sitikudziwa kumene tikupita
Koma si mapu Google moyo, ndipo ngati nyali zathu aphwanya
umboni: ife lonyezimira, kudutsa pa ena chuma ndicho golide
Ena faifi tambala ndi mkuwa, kuyesera kupeza ulemerero umene kubedwa
Ndipo kukolola chimene ife kufesa
Hei ife tonse tiri maloto, Ichi ndi changa
Ine ndikupemphera kuti iye mungaimitse magetsi ndi kuwala, ana ali wakhungu
Tikudziwa kuti inu muli nazo izo, Ambuye tikudziwa kuti inu muli nazo izo
inu mukhoza kutenga ife apamwamba, inu woyendetsa
Kuwala chonde

mbedza
Ife sitikudziwa kumene tikupita
Ife mpaka ku nyumba yathu
Ife sitikudziwa kumene tikupita
m'dima, palibe mphamvu pa
Sitikudziwa…

Track 1: adzauka

mbedza:
Today ndi tsiku pamene ife tonse nyamuka
Nangula wanga wapita choncho yang'anani ine amoyo
Tinagwirizana kolimbana ndi mabodza moto
Ndipo tsopano ndinapeza mapiko wanga ine ndiri wokonzeka kupita
adzauka, tonse nyamuka
O o o
Tonse nyamuka
O o o
Today ndi tsiku
adzauka

vesi 1:
Pilirani ine mmbuyo kudzitama m'njira izi ngati
Ndine adzadana zigwireni, Mwina kumbuyo mbama mics
Osadandaula mfundo ine sanasiye Ndine kukomeza
Mvetserani komwe iwe ndikuyenera amandifunsa kawiri
Ndili pano, Ine ndiri pano kuti kudzitamanda pa iye monga ine amadziwika
Pamene anthu snore I'ma pitirani
Mulungu wanga si nthano, Chifukwa iye weniweni, iye kwenikweni
Tsopano kuti nkhaniyi pa dzanja
Ine ndikudziwa mlengi, iye kuposa ndege amene kuuluka m'mitambo anaikira ndi manja ake
Ndikulemberani kukuuzani moyo uno ndi kung'anima poto
Kodi I'ma kupuma pamene tiyenera cryer akutilamula kuti adzauka ndi kuima?
Chongani zolinga yo
mkulu wanga, kuti manda si kwanu
Chifukwa inu mwakhala njira mobisa motalika
Six kwambiri ndi tsiku pa mwala wanu
Onse akunena, "Mnyamata uyo wapita"
Inu, kodi inu mukufuna mupite kwanu?
Kodi inu mukufuna kukhala oposa choyerekeza ndi?
Kodi mukudziwa kuti inu anakonda…

iLove Lyrics

Awa ndi mawu ake pa nyimbo yanga iLove pa Album langa latsopano "The Life Good.” Aliyense amadwala iLove?

vesi 1:

dzina chibwenzi wanga akuyamba ndi ine

Imawala owala ngati nyenyezi mu mlengalenga

Kugona nane limodzi, pamene mdima wake iye ali kuwala

Iye amawateteza ambiri, ndipo ife kusochera mu maso ake

Kuyang'ana pa iye mmalo kuonera mapazi athu

Ndinathamangira kwa iye pamene ife kudzuka popanda kugwira mpweya wathu

Iye addicting, chowonadi: ife tiri fiends

Koma ife Kukoka zomatira, ife basi glued kuti zowonetsera

Iye amatilamulira ife, kuona chitsimikizo pamene iye limalira

Ife mwinamwake kutenga awiri chake pa anthu awiri

azichemwali? Ena aakulu zina zing'onozing'ono

Ife kulunzanitsa wake ndi he tsiku ndi tsiku kuti iye kuti

Ife iye pamene iye akutsikira ngakhale ife sitingakwanitse wake

Amandifunsa ngati ine kwenikweni wake? I ngati, "Mtundu wa”

Koma pamene ine ndinamuwona iye pa kumsika ndinali kubwalo lake

Inenso iye mu Chalk, Ya mnyamata kuchita aipsa wake

Ndifuna iye mu moyo wanga, Ine ndichita chirichonse

Iwalani za mnyamata kobiri, iye ali ngati kotala

Ine ndiri naye nthawi zonse, si aliyense ozizira

Iye ndi Lil nsanje munthu ndipo sindikufuna kufuna kutaya kwake

Choncho m'malo yocheza ndi…

Ndine Good Matanthauzo

"Ndili bwino” anali mmodzi wa otsiriza nyimbo kulembedwa kwa Album wanga watsopano, The Life Good. Lecrae ndi Ine analemba ndi olembedwa ndi nyimbo zosiyana, ndipo ife anaikonda yoyamba. Koma m'kupita tinaganiza zinali zabwino kwambiri; ndipo tikufuna kuika chinachake chachikulu. Kotero ine watenga kumenyedwa yochepa kuti ndinali mawu zinalembedwa kuti yet, ndipo tonse tinali chikondi ndi ameneyu. Iwo anali epic, aukali, ndipo catchy.

Ndinamuuza ankafuna kuti alembe nyimbo zimene Zikuvumbulutsidwa chitetezo chathu mwa Khristu. Ine ankafuna kulimbikitsa Akhristu kuti aleke moyo mantha ndi kuyamba kukhalamo Aroma 8. Tinaganiza pa "Ine ndine Good” lathu, tinapempha Yehova kuti atithandize, ndipo tinayamba kulemba ngodya zosiyana ndi Wamphamvu wa Atlanta situdiyo. Ife analemba ambiri mingoli athu usiku, ndipo pamene izo zonse zinachitidwa ife akukonda.

Tikukhulupirira zimenezi wa mawu chingatithandize kupukusa zili ...

vesi 1:
Ine ndikumva vuto kubwera kwa ine, Imfa pa njira yanga khomo /
Mantha akuti I'ma kuwonongeka M'bale, koma si chimene Ambuye wanga amati /
Iye anati…