Man Man Man Man Man Man Man Man Man Man Man Man Man Man

Njeriu që ka Perëndia për thesarin e tij

Njeriu që ka Perëndinë si thesar të tij i ka të gjitha gjërat në One. Shumë thesaret e zakonshëm mund të mohohet atë, ose në qoftë se ai është i lejuar të kenë ato, gëzimi i tyre do të jetë rrëmbyer në mënyrë që ata kurrë nuk do të jetë e nevojshme për lumturinë e tij. Ose në qoftë se ai duhet të shohim të shkojnë, një pas një, ai zor do të ndjehen një ndjenjë të humbjes, për të pasur Burimi i të gjitha gjërave që ai ka në Një të gjithë kënaqësinë e, gjithë kënaqësi, gjithë dashuria. Çfarëdo që ai mund të humbasë ai e ka humbur në fakt asgjë, sepse ai tani ka të gjitha në një, dhe ai e ka atë thjesht, legjitime dhe përgjithmonë.

A.W. Tozer, Ndjekja e Perëndisë

Man Up Video

Kjo shtator kemi lëshuar një film të shkurtër dhe albumin e quajtur “Man Up” për të sfiduar të rinjtë që të jenë burra. Këtu është një video muzikë për “Man Up Anthem.” Ju mund të blini film të shkurtër dhe album këtu