ஆண் ஆண் ஆண் ஆண் ஆண் ஆண் ஆண் ஆண் ஆண் ஆண் ஆண் ஆண் ஆண் ஆண்

அவரது புதையல் கடவுள் மனிதன்

அவரது புதையல் கடவுள் கொண்ட மனிதன் ஒரு அனைத்து விஷயங்கள் உள்ளன. பல சாதாரண பொக்கிஷங்களை அவரை மறுத்தார், அல்லது அவர்களை வேண்டும் அவர் அனுமதி இருந்தால், அவர்களுக்கு இன்பம் அதனால் அவர்கள் தனது மகிழ்ச்சியை தேவையான இருக்க மாட்டேன் என்று மனமுடைய வேண்டும். அல்லது அவர்களை சென்று பார்க்க வேண்டும் என்றால், ஒரு ஒரு பிறகு, அவர் அரிதாகவே இழப்பு ஒரு உணர்வு நினைப்பார்கள், அனைத்து விஷயங்கள் மூல கொண்ட அவர் ஒரு திருப்தி உள்ளது, அனைத்து இன்பம், அனைத்து மகிழ்ச்சி. அவர் உண்மையில் எதுவும் இழந்துவிட்டது இழக்க எதுவாக, அவர் இப்போது ஒரு அது அனைத்து உள்ளது, அவர் முற்றிலும் அது உள்ளது, நியாயமான முறையிலே என்றென்றைக்கும்.

A.W. Tozer, கடவுள் பர்சூட்

நாயகன் அப் வீடியோ

இந்த செப்டம்பர் நாங்கள் என்று ஒரு குறும்படம் மற்றும் ஆல்பத்தை வெளியிட்டார் “மனிதன்” ஆண்களும் இருக்க வாலிபர் சவால் செய்ய. இங்கே ஒரு இசை வீடியோ தான் “மனிதன் கீதம்.” நீங்கள் குறும்படம் மற்றும் ஆல்பம் வாங்க முடியும் இங்கே