Mateo Mateo Mateo Mateo Mateo Mateo Mateo Mateo Mateo Mateo Mateo Mateo Mateo Mateo

Ang Kamahinungdanon sa mga Pulong

Ania ang usa ka wali nga giwali ko sa usa ka magtiayon nga mga bulan na ang milabay sa Mateo 12:36. mag-ampo ko nga kini usa ka pagdasig kaninyo.