Matthew Matthew Matthew Matthew Matthew Matthew Matthew Matthew Matthew Matthew Matthew Matthew Matthew Matthew

Pwysigrwydd Geiriau

Dyma pregeth i mi bregethu cwpl o fisoedd yn ôl ar Matthew 12:36. Yr wyf yn gweddïo ei fod yn anogaeth i chi.