Matiyu Matiyu Matiyu Matiyu Matiyu Matiyu Matiyu Matiyu Matiyu Matiyu Matiyu Matiyu Matiyu Matiyu

Muhimmancin Words

Ga wani hadisin na yi wa'azi a wata months ago a Matta 12:36. Ina roƙonka yana da wani ƙarfafawa ga ku.