מתיו מתיו מתיו מתיו מתיו מתיו מתיו מתיו מתיו מתיו מתיו מתיו מתיו מתיו

חשיבותה של מילים

הנה דרשתי שאני הטפתי לפני כמה חודשים על מתיו 12:36. אני מתפלל שזה עידוד לך.