Mathais Mathais Mathais Mathais Mathais Mathais Mathais Mathais Mathais Mathais Mathais Mathais Mathais Mathais

Qhov tseem ceeb ntawm cov lus

Ntawm no yog ib tug cov lus qhuab qhia kuv qhia ib ob peb lub hlis dhau los nyob rau hauv Mathai 12:36. Kuv thov Vajtswv nws yog ib qho kev txhawb zog kom koj.