МАТАЙ жазган Жакшы Кабар МАТАЙ жазган Жакшы Кабар МАТАЙ жазган Жакшы Кабар МАТАЙ жазган Жакшы Кабар МАТАЙ жазган Жакшы Кабар МАТАЙ жазган Жакшы Кабар МАТАЙ жазган Жакшы Кабар МАТАЙ жазган Жакшы Кабар МАТАЙ жазган Жакшы Кабар МАТАЙ жазган Жакшы Кабар МАТАЙ жазган Жакшы Кабар МАТАЙ жазган Жакшы Кабар МАТАЙ жазган Жакшы Кабар МАТАЙ жазган Жакшы Кабар

Сөздөрдү туура маанилүүлүгү

Бул жерде мен Матай жөнүндө бир-эки ай мурун кабар насаат сөз эмес 12:36. Мен силерге бир туугандарды кандайча бекемдейт оюн.