מתיא מתיא מתיא מתיא מתיא מתיא מתיא מתיא מתיא מתיא מתיא מתיא מתיא מתיא

די וויכטיקייט פון ווערטער

דאָ ס אַ דראָשע איך אנגעזאגט אַ פּאָר חדשים צוריק אויף מתיא 12:36. איך דאַוונען עס ס אַ ענקערידזשמאַנט צו איר.